LatestShow all

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۸ - ۱۲:۱۷
Background image

جلسه اختتامیه هئیت موظف ادارۀ عالی تفتیش امارت اسلامی افغانستان و هیئت رهبری شرکت امارتی حفظ و مراقبت مکروریانها برگزار گردید!

قبلا هیئت موظف اداره عالی تفتیش امارت اسلامی افغانستان جهت بررسی کارکرد های شرکت امارتی حفظ و مراقبت مکروریانها به این اداره معرفی گردیده بودند. بعد از بررسی و ارزیابی کار کرد های این. . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ - ۱۵:۲۷
Background image

باز دید وکلای محترم مکروریانها با محترم مــــولــــــوی عــــبــــدالله مســـلـــــم  رئیس شرکت امارتی حفظ و مراقبت مکروریانها !

در این نشست که تعداد از وکلای محترم مکروریانها اشتراک نموده بود،  روی موضوعات مهم چون نصب میتر های آب آشامیدنی , کم رسی آب, و قیمت تمام شد آب بحث و تبادل نظر صورت گرفت همچنان تصمیم برآن. . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ - ۸:۵۸
Background image

پروسه آفر گشایی بیست (20) باب دکاکین درساحات مکروریانها ملکیت شرکت امارتی حفظ و مراقبت مکروریانها برگزار گردید!

محفل آفر گشایی پروسه داوطلبی بیست (20) باب دکاکین ملکیت شرکت که قبلا به اساس قانون تدارکات از طریق ویب سایت رسمی شرکت, صفحهx (تویتر), صفحه فسیبوک و ویب سایت رسمی ریاست عمومی شرکت های. . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ - ۹:۳۳
Background image

پروسه آفر گشایی بیست (۲۰) باب دکاکین درساحات مکروریانها ملکیت شرکت دولتی حفظ و مراقبت مکروریانها برگزار گردید!

محفل آفر گشایی پروسه داوطلبی شل (۲۰) باب دکاکین ملکیت شرکت که قبلا به اساس قانون تدارکات از طریق ویب سایت رسمی شرکت, صفحهx (تویتر), صفحه فسیبوک و ویب سایت رسمی ریاست عمومی شرکت های. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۱۰:۲۹
Background image

سمینار آموزشی سیستم معلوماتی و اداری مکروریانها (MRMC-MIS) برگزار گردید!

به سلسه پیشرفت های سیستم معلوماتی مکروریانها یا (MRMC-MIS) سیمنار آموزشی از طرف آمریت خدمات تکنالوژی معلوماتي برای کارمندان آمریت های منابع بشری و آمریت جایداد ها ارایه گردید. در این. . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۹:۲۳
Background image

پروسه آفر گشایی چهارده (۱۴) باب دکاکین درساحات مکروریانها ملکیت شرکت دولتی حفظ و مراقبت مکروریانها برگزار گردید!

محفل با تلاوت آیات از قرآن عظیم الشان آغاز گردید.

محفل آفر گشایی پروسه داوطلبی چهارده (۱۴) باب دکاکین ملکیت شرکت که قبلا به اساس قانون تدارکات از طریق ویب سایت رسمی شرکت, صفحهx (تویتر. . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ - ۱۴:۴۴
Background image

پروسه آفر گشایی هفت (۷) باب خبازی درساحات پروژه های مربوطه شرکت دولتی حفظ و مراقبت مکروریانها برگزار گردید!

محفل با تلاوت آیات از قرآن عظیم الشان آغاز گردید.

محفل آفر گشایی پروسه داوطلبی هفت (7) باب خبازی ملکیت شرکت  که قبلا به اساس قانون تدارکات از طریق ویب سایت رسمی شرکت, صفحهx (تویتر),. . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۷ - ۱۳:۳۸
Background image

معرفی انجنیر عبدالله حیدری به حیث سرپرست معاونیت مالی اداری شرکت دولتی حفظ و مراقبت مکروریانها!

محفل معرفی  انجنیر عبدالله حیدری به عنوان سرپرست معاونیت مالی اداری شرکت دولتی حفظ و مراقبت مکروریانها به حضور داشت مولوی عبدالله مسلم رئیس عمومی شرکت معاونین  وآمرین شرکت دولتی حفظ و. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۵ - ۱۰:۴۹
Background image

محفل افتتاحیه سیستم معلوماتی شرکت دولتی حفظ و مراقبت مکروریانها (MRMS-MIS)برگزار شد!

پروژه سیستم معلوماتی مکروریانها که با همکاری وزارت محترم مخابرات امارت اسلامی افغانستان ساخته شده و مورخ 11/6/1445 رسمأ با حضور داشت محترم مولوی عبدالله مسلم رئیس شرکت دولتی حفظ و. . .

Pagination