پروسه آفر گشایی بیست (20) باب دکاکین درساحات مکروریانها ملکیت شرکت امارتی حفظ و مراقبت مکروریانها برگزار گردید!

media_admin
Sat, Feb 24 2024 8:58 AM
نشرات

محفل آفر گشایی پروسه داوطلبی بیست (20) باب دکاکین ملکیت شرکت که قبلا به اساس قانون تدارکات از طریق ویب سایت رسمی شرکت, صفحهx (تویتر), صفحه فسیبوک و ویب سایت رسمی ریاست عمومی شرکت های امارتی به اعلان داوطلبی سپرده شده بود. به تاریخ 11/شعبان / ۱۴۴۵ هـ ق پروسه آفرگشایی آن با حضور داشت هیئت شرکت امارتی حفظ و مراقبت مکروریانها و نماینده هیئت رهبری شرکت های امارتی در تالار کنفرانس های شرکت امارتی حفظ و مراقبت مکروریانها برگزار گردید.

Latest news

Thu, Mar 21 2024 12:12 PM
Background image

The opening ceremony of the tree planting festival was held in the first Macroryan amusement park!

The opening ceremony of the tree planting festival today was held on 10/8/1445 (corresponding to 1/1/1403) with the presence of Mr. Mujahed Ansar، the technical and operational vice. . .

BACK TO NEWS