محفل افتتاحیه نهال شانی در ساحات مکروریانها برگزارگردید!

media_admin
Thu, Mar 21 2024 10:24 AM
نشرات

محفل افتتاحیه نهال شانی با حظور داشت محترم مجاهد انصار معاون تخنیکی و عملیاتی, کارمندان شرکت وشماری از وکلای محترم مکروریانها  الیوم مورخ 10/۸/۱۴۴5هـ ق مصادف به ۱/۱/۱۴۰۳ هـ ش درپارک تفریحی مکروریان اول برگزار گردید.

محفل با تلاوت آیات قرآن عظیم الشان آغاز شد!

. درنخست محترم جاهد انصار معاون تخنیکی و عملیاتی شرکت امارتی حفظ و مراقبت مکروریانها گفت، ما مصمم بر آن هستیم تا ساحات مکروریانها و پروژه های مربوطه راسرسبز نمائیم و بخاطر سرسبزی مکروریانها از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهیم کرد.وی افزود تمامی مسئولین و کارمندان  شرکت امارتی حفظ و مراقبت مکروریانها متعهد به رسانیدن خدمات به موقع به باشنده ها میباشد و در مقابل از باشنده های محترم مکروریانها و پروژه های مربوطه میخواهیم که با شرکت امارتی حفظ ومراقبت مکروریانها همکار باشند.

در اخیر همه برای پیشرفت، آبادی، و شگوفایی کشور دعاء نمودند.       

Latest news

Thu, Mar 21 2024 12:12 PM
Background image

The opening ceremony of the tree planting festival was held in the first Macroryan amusement park!

The opening ceremony of the tree planting festival today was held on 10/8/1445 (corresponding to 1/1/1403) with the presence of Mr. Mujahed Ansar، the technical and operational vice. . .

BACK TO NEWS