خلاصه از فعالیت های مدیریت عمومی نظارت از قرار دادها!

media_admin
Wed, May 31 2023 2:29 PM
سلطانی

محترم عزت الله سلطان مدیرعمومی نظارت از قرار دادهای آمریت پلان و ارزیابی شرکت دولتی حفظ و مراقبت مکروریانها که در برنامه گزارش دهی از فعالیت و کارکردهای آن مدیریت صحبت می نمود در رابطه به فعالیت و کارکردهای آن مدیریت چنین گفت:

این مدیریت مطابق لایحه وظایف و پلان کاری  بطور عمومی در بخش نظارت از قرار دادها، پروتوکول ها و تفاهم نامه ها که بین این شرکت و اداره های دیگر داخلی و یا هم خارج عقد می گردد  اجرای وظیفه می نماید  تا بتواند تمام بخش های مالی و تخنیکی آنرا بطور دقیق مورد نظارت و ارزیابی قرار بدهد .

بخش دیگرکاری  این مدیریت نظارت از پروسه تدارکاتی و  و دواطلبی ها میباشد، قبل ازینکه پروسه دواطلی آغاز گردد تمام اسناد های آنرا این مدیریت  تحلیل و تجزیه  می نماید؛ بعدأ درصورتیکه کدام موانع قانونی وجود نداشت به بخش های مربوطه جهت اجراآت بعدی ارسال می نماید.

هدف این مدیریت نظارت دقیق از پروسه های تدارکاتی میباشد تا تمام پروسه مطابق قانون تدارکات و قانون نافذه کشور تطبیق گردد و پروسه بطور شفاف تطبیق شود.

Latest news

Thu, Mar 21 2024 12:12 PM
Background image

The opening ceremony of the tree planting festival was held in the first Macroryan amusement park!

The opening ceremony of the tree planting festival today was held on 10/8/1445 (corresponding to 1/1/1403) with the presence of Mr. Mujahed Ansar، the technical and operational vice. . .

BACK TO NEWS